نوشته با تصویر کوچک

Small caption goes here

تثبیت باتری لیتیوم-گوگرد از طریق جایگزینی نوکلئوفیلی بین پلی‌سولفیدها و نگهدارنده‌ها

باتری‌های قابل شارژ Li-S (لیتیوم-گوگرد) به دو دلیل پتانسیل تجاری بالایی دارند؛ ابتدا اینکه گوگرد به مقدار کافی و عملا به‌صورت آزاد در دسترس بوده و یک ماده با هزینه…
فهرست